На практика прегледът на часовник като този часовник Suunto Spartan Ultra е съвсем различен процес от прегледа на луксозен часовник – който по същество е изкуство. В този преглед на часовника ще взема нова гледна точка, като насоча вниманието към изпълнението на конкретно предвидено действие с продукт на smartwatch, който в този случай е проектиран […]